Arbete på väg-, Hjälp på väg-kurser

Utbildning/Krav Omfattning
Nivå 1-2 (Säkerhet på väg) 8 timmar för alla – krävs från första timmen
Nivå 3a (Utmärkningsansvariga) 16 timmar
Nivå 3b Vakt och lots vid vägarbete 8 timmar
Hjälp på väg
AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd
7 timmar
Miljöutbildning enligt TDOK 2012:93

 

4 timmar

 

Utbildning – Nivå 1-2 – Arbete på väg (krävs från första timmen)

Personal som skall utföra vägarbete på en väg där Trafikverket är väghållare skall vara utbildad på olika nivåer. Utbildningen skall följa en utbildningsplan som Trafikverket har beslutat. Intyg på genomförd utbildning skall kunna visas upp för väghållningsmyndigheten.
Utbildningen riktar sig även till personal där kommunerna är väghållare med krav ställda enligt Trafikverkets nivåindelning.

Utbildning – Nivå 3a – Påbyggnadskurs för utmärkningsansvariga

Personal som utför vägarbete och som i någon form ansvarar för vägmärken och anordningar på arbetsplatser på väg där Trafikverket är väghållare, skall ha utbildning för detta utöver ”Nivå 1-2 -Arbete på väg”.
Utbildningen riktar sig även till personal där kommunerna är väghållare med krav ställda enligt Trafikverkets nivåindelning.

Förhandskrav Nivå 1-2

Utbildning – Nivå 3b – Utbildning för vakt – lots vid vägarbete

Personal som utför vakts uppgift, enligt § 76 vägmärkesförordningen (SFS 1978:1001), vid vägarbete på väg där Trafikverket är väghållare, skall ha utbildning för denna uppgift, utöver kursen ”Nivå 1-2 – Arbete på väg”.

Förhandskrav Nivå 1-2

Utbildning i Hjälp på väg, AFS 1999:7, Första hjälpen och krisstöd

Personal som sammantaget arbetar där Trafikverket är beställare skall genomgå utbildning enligt Trafikverkets kursplan ”Hjälp på väg”. Kursen vänder sig till personer som har vägen som arbetsplats.

Utbildning i miljö, TDOK 2012:93

Kursen vänder sig till personal som sammantaget arbetar mer än 100 timmar/år på objekt där Trafikverket är beställare.

Efter kursen ska deltagarna ha kunskaper om Trafikverkets sektorsroll, miljöhot, energianvändning och krav i upphandlingen och om hur man kan påverka detta i sitt dagliga arbete.
Deltagarna ska efter kursen vara motiverade att arbeta självständigt och innovativt med inriktningen att driva verksamheten på ett miljöanpassat sätt.

 

Uppdatering Nivå 1 var 15:e månad klicka här för att komma till Trafikverkets Grund utbildning (Nivå1)

Elsäkerhet

Nu kör vi även utbildningar i ESA 17 instruerad och EBR kabelförläggning mark KJ41

Utbildningen på ditt ID06-kort?

Utbildningen på ditt ID06-kort?

Kontakt

Telefon: 013-13 87 07

Postadress: Finnögatan 9, 582 78 Linköping
E-post: info@utbildningshjulet.se

Hitta till oss!