Farligt Gods-utbildningar

OBS! Nya examinationsrutiner för ADR-förare from 1 september 2018!!
Klicka här för att komma till MSB:s FAQ om förändringarna

ADR-grundutbildningar som vi tillhandahåller:

Kurstyp: Grundkurs
Kurslängd: 3 dagar
Behörighet: Styckegods- och bulktransporter av farligt gods.

Kurstyp: Specialkurs Explosiva ämnen
Kurslängd: 1 dag
Behörighet: Transport av explosiva ämnen och föremål.

Kurstyp: Specialkurs Radioaktiva ämnen
Kurslängd: 1 dag
Behörighet: Transport av radioaktiva ämnen.

Kurstyp: Specialkurs Tanktransport
Kurslängd: 1½ dag
Behörighet: Transport av farligt gods i tankar, tankcontainrar eller batterifordon.

 

ADR repetitionsutbildning

  • Styckegods 1½ dag
  • Explosiva ämnen ½ dag
  • Radioaktiva ämnen ½ dag
  • Tanktransport 1 dag

Övrig ADR-utbildning 1.3

Förutom förare av farligt gods-transporter ska även andra personer, som är involverade i farligt gods-transporter på väg ha utbildning inom farligt gods-området.

Exempelvis:

  • Truckförare
  • Magasinpersonal
  • Kontorspersonal

Utbildningen ska vara anpassad till personernas ansvarsområde och arbetsuppgifter. Detta krav ska gälla personal som är anställda av transportören eller avsändaren, personal som lastar/lossar farligt gods samt personal på speditörsföretag och skeppsklarerare.
Kunskaper som behövs inom området för att påtala risker och uppmärksamma signaler. Syftet är att säkerställa att bestämmelserna efterlevs och att personal blir medveten om säker hantering i samband med handhavande av farligt gods, lastning, transport och lossning.

 

Tryck här för att läsa mer om farligt gods på MSB:s hemsida.

Tryck här för information om skriftliga instruktioner.

Tryck här för information om nya examinationsrutiner för ADR-förare (MSB)

Farligt.se är ett bra sökverktyg för alla ämnen, särbestämmelser och mycket annat. Tryck här för att komma till sidan.

Elsäkerhet

Nu kör vi även utbildningar i ESA 17 instruerad och EBR kabelförläggning mark KJ41

Utbildningen på ditt ID06-kort?

Utbildningen på ditt ID06-kort?

Kontakt

Telefon: 013-13 87 07

Postadress: Finnögatan 9, 582 78 Linköping
E-post: info@utbildningshjulet.se

Kontorets öppettider
Måndag – Torsdag: 07:30 – 16:30
Fredag: 07:30 – 15:30
Lördag, Söndag samt Helgdagar: Stängt

Hitta till oss!